Національний заповідник "Херсонес Таврійський"

Iсторiя
   Доколонiзацiйний перiод
   Античний перiод
   Середньовiчний перiод
   Вiстi стародавнiх письменникiв
      Геродот
      Пліній Старший
      Скiлак Карiандський
      Скiмн Хіоский
      Страбон
   Херсонеськi казки
      Гiкiя - героiня Херсонесу
      Повiсть временних рокiв
   Запитання до фахівцiв
      Запитання до фахівцiв (Сторiнка 1)
      Запитання до фахівцiв (Сторiнка 2)

Розкопки
   Iсторiя розкопів
   Дослідники
      Белов Г.Д.
      Берт'є-Делагард А.Л.
      Гриневич К.E.
      Кеппен П.
      Латишев В.В.
      Моїсеєв Л.А.
      Печенкiн Н.М.
      Соломоник E.I.
      Стржелецький С.Ф.
      Щеглов А.Н.
   Календар

Музей
   Iсторiя
   Короткий опис історії Херсонеського музею
   Експозиції
      Антична експозиція
      Середньовiчна експозиція
   Колекції
      Епiграфiка
         Постамент статуї Агасиклу
         Присяга громадян Херсонесу
         Почесний декрет на честь Диофанта
         Договір із царем Фарнаком I
         Фрагмент декрету про фортецю Напіт
         Напис про висвободження Калосу Лимену
         Фрагмент списку переможців на спортивних іграх у Херсонесі
         Проксенія синопейцю
         Декрет на честь посла понтійського царя Мітрідата Євпатора, направленого до Херсонеса
         Декрет на честь історіка Сіріска
         Постамент статуї Арістону
         Декрет на честь послів Гераклеї до римського імператора
         Напис про стягування податі у Херсонесі
         Декрет на честь Гая Юлія Сатира
         Присвячення богині Немезиді
         Декрет на честь імператора Марка Аврелія
         Напись на честь імператора Зенона (488 р. н.е.)
         Напись про спорудження та ремонт міських воріт 1059 р.
         Віршована епитафія на стелі Ксанфа
         Віршована епитафія на стелі доктора
         Віршована епитафія на стелі Ойнанфи
         Короткі епітафії (прогулянка по уявному некрополю)
      Скульптура
      Фонди
   Екскурсії

Ласкаво просимо!
   Як доїхати?
   Скільки це коштує?
   Де перехопити?

Заповiдник
   Територiя
   Структура
      Структурна схема
   Наукове життя
   Експедиції
   Новини
   Контакти
   Наша галерея (Сторінка 1)
   Наша галерея (Сторінка 2)
   Наша галерея (Сторінка 3)
   Наша галерея (Сторінка 4)
   Додати фото
   Карта сайту
   Друзi заповiдника

Городище
   Мапа
      Перший сектор - Пiвденно-Схiдний район
         Башта Зенону
         Цитадель
         Храм с аркосолiями
         Казарма
         Мiськi ворота
         Пiдстiнний та приставнi склепи
         Пiвденно-схiдна лiнiя оборони
      Другий сектор - Пiвнiчно-Схiдний район
         Володимирський собор
         Антична площа
         Головна вулиця
         Будинок IV-III вв. до н.е.
         Схiдна базилiка
         Пiдземний храм-мавзолей
         Уваровська базилiка
         Крещальня (баптистерiй)
         Шостистовпний храм
         Пiвнiчна базилiка
         Сигнальний колокол
         Постоялий двiр
         Богадельня
         Жилой квартал i Часовня XIII в.
         Базилiка Крузе
         Батарея Кане
         Храм у VII кварталi
      Третiй сектор - Захiдный район
         Театр
         Комплекс водосховища
         Чотирьохапсидний храм
         Захiдна лiнiя оборони
         Монетний двiр
         Храм ip ковчегом
         П'ятиапсидний храм
      Четвертий сектор - Пiвнiчний район
         Будинок iз виноробнею
         Рыбозасолочнi цистерни
         Базилiка 1935 року
         Базилiка 1932 року
         Базилiка у базилiцi
         Храм на сводах
         Базилiка на пагорбi
         Захiдна базилiка
         Захисний рiв та калитка
         Жилi квартали
         Некропiль перших вв. н.е.
   Маршрути
   Некрополi
   Консервацiя пам'ятникiв
      Опис iсторiї консервацiї та реставрацiї фортефiкацiйних споруд Херсонесу (сторiнка 1)
      Опис iсторiї консервацiї та реставрацiї фортефiкацiйних споруд Херсонесу (сторiнка 2)
      Опис iсторiї консервацiї та реставрацiї фортефiкацiйних споруд Херсонесу (сторiнка 3)

Хора
   Історія хори
   Проекти на хорі
   Міждисциплінарні дослідження

Околицi
   Античний перiод
      "Таври"
      Афiнеон
      Альма-Кермен
      Булганак
      Гурзуфське седло
      Дандака
      "Давнiй Херсонес" Страбона
      "Iнша гавань херсонеситiв"
      Євпаторiй
      Калос Лимен
      Кара-тобе
      Керкинитида
      Кермен-кир
      Керменчик
      Ктенунт
      Лагiра
      Лампада
      Напiт
      Неаполь Скифський
      Палакий
      Римськи укрiплення
      Святилище на пересипи Сакського озера
      Симболон Лiмен
      "Стiни"
      Усть-Альма
      Хабеї
      Харакс
   Середньовiчний перiод
      Найближчi околицi
         Монастир Богородицi Влахернської
         Сарандинакiна балка
         Зефир Коба
         Мис Виноградний
         Скала Святого Явлення
         Чембало
         Каламита
         Сюйрень
         Островок у бухтi Казачої
      Дальнi околицi
         Мангуп-Кале
         Ескi-Кермен
         Чуфут-Кале
         Тепе-Кермен
         Бакла
         Киз-Кермен
         Качи-Кальон
         Челтер-Мармара
         Шулдан
         Киз-Куле

[Iсторiя]  [Розкопки]  [Музей]  [Заповiдник]  [Городище]  [Хора]  [Околицi]  [Сервiсний вiддiл]
[Вiртуальна карта]  [Наша галерея]  [Додати фото]  [Рос]  [Eng]
© Проект «Мегаріка», 2016

info@chersonesos.org
Всі права захищені